Zoznam druhov

(306 druhov, 124 nafotených, len región Turiec). Stránka sa aktualizuje

Zdroje audionahrávok: Vtáctvo – xeno-canto, cicavce – natura2000.sk

zriedkavé / vzácne druhy

Obojživelníky a plazy

Slovenský názov Foto Audio Video Popis
kunka červenobruchá   audio    
kunka žltobruchá foto audio    
mlok bodkovaný        
mlok hrebenatý        
mlok karpatský        
ropucha bradavičnatá foto      
ropucha zelená        
rosnička zelená foto audio    
salamandra škvrnitá foto      
skokan hnedý foto      
skokan zelený    audio    
slepúch lámavý        
jašterica múrová        
jašterica krátkohlavá foto      
jašterica živorodá foto      
užovka hladká foto      
užovka obojková foto      
užovka fŕkaná        
užovka stromová        
vretenica severná obyčajná        

Cicavce

Slovenský názov Foto Audio Video Popis
diviak lesný foto audio    
hraboš poľný foto      
hranostaj čiernochvostý        
hrdziak lesný foto      
jazvec lesný foto     popis
jeleň lesný foto audio    
jež bledý        
kamzík fatranský foto      
králik divý        
kuna lesná        
kuna skalná        
lasica mäsožravá foto      
líška hrdzavá foto audio video popis
los mokraďový        
mačka divá foto      
medveď hnedý foto audio video popis
medvedík čistotný        
muflón lesný        
netopier brvitý        
netopier fúzatý        
netopier lesný        
netopier veľký        
ondatra pižmová foto      
piskor lesný        
plch lieskový/pĺšik foto      
plch sivý   audio    
podkovár malý        
psík medvedíkovitý        
rys ostrovid        
ryšavka obyčajná foto      
srnec lesný foto  audio   popis
tchor svetlý        
tchor tmavý        
veverica stromová foto      
vlk dravý foto     popis
vydra riečna foto audio video  
zajac poľný foto      

Vtáctvo

Slovenský názov Foto Audio Video Popis
bažant obyčajný    audio    
belorítka obyčajná   audio    
beluša malá   audio    
beluša veľká foto audio     
bocian biely foto audio    
bocian čierny foto audio    
bojovník bahenný   audio    
brehuľa hnedá   audio    
brhlík obyčajný foto audio   popis
bučiačik močiarny   audio    
bučiak veľký   audio    
cíbik chochlatý foto audio    
chochláč severský foto audio     
chochlačka bielooká   audio    
chochlačka sivá   audio    
chochlačka vrkočatá foto audio    
chochlačka morská   audio    
chrapkáč poľný   audio    
čajka bielohlavá   audio    
čajka čiernohlavá   audio    
čajka malá   audio     
čajka smejivá foto audio     
čajka sivá foto audio    
čajka tmavá   audio    
čajka tmavá anglická severomorská        
čajka žltonohá foto audio    
červenák karmínový   audio    
červienka obyčajná foto audio    
čorík bahenný   audio     
čorík bielokrídly   audio     
čorík čierny   audio     
dážďovník obyčajný   audio    
drozd čierny foto audio    
drozd červenkavý   audio    
drozd čvíkotavý foto audio    
drozd kolohrivec   audio    
drozd plavý foto audio    
drozd trskota foto audio    
dudok chochlatý   audio    
ďateľ bielochrbtý foto audio    
ďateľ malý foto audio    
ďateľ hnedkavý   audio    
ďateľ prostredný   audio    
ďateľ veľký foto audio video  
ďubník trojprstý foto audio    
glezg hrubozobý foto audio    
hadiar krátkoprstý   audio    
haja červená   audio   popis
haja tmavá   audio    
havran čierny   audio    
hlaholka severská foto audio    
hlucháň hôrny   audio    
holub hrivnák foto audio    
holub plúžik   audio    
hrdzavka potápavá   audio    
hus bieločelá    audio    
hus divá foto audio    
hus siatinná   audio    
húska štíhla   audio    
hýľ lesný foto audio    
hrdlička poľná foto audio     
hrdlička záhradná foto  audio     
hvizdák malý   audio    
hvizdák veľký   audio    
chavkoš nočný   audio    
chrapkáč poľný   audio    
chriašť malý   audio    
chriašť bodkovaný   audio    
chriašteľ vodný foto audio    
jariabok hôrny foto audio    
jastrab krahulec foto  audio  video  
jastrab veľký   audio     
kačica divá foto audio    
kačica hvizdárka   audio    
kačica chrapačka foto audio    
kačica chrapka foto audio    
kačica chripľavka   audio    
kačica mandarínska   audio    
kačica lyžičiarka   audio    
kačica ostrochvostá foto audio    
kamenár strakatý   audio    
kanárik poľný   audio   popis
kaňa močiarna foto audio    
kaňa popolavá foto audio    
kaňa sivá foto audio    
kaňa stepná   audio    
kalužiak močiarny foto audio    
kalužiak červenonohý   audio    
kalužiak sivý   audio    
kalužiak perlavý   audio    
kalužiak štíhly   audio    
kalužiak tmavý   audio    
kalužiačik malý   audio    
kavka tmavá   audio    
kazarka pestrá   audio    
kôrovník dlhoprstý foto audio    
kôrovník krátkoprstý   audio   popis
králik ohnivohlavý foto audio   popis
králik zlatohlavý   audio     
kršiak rybár   audio    
kulík piesočný   audio    
kulík riečny foto audio    
kulík vrchovský   audio     
kulík zlatý   audio    
lelek lesný   audio    
jarabica poľná   audio    
kolibkárik čipčavý   audio   popis
kolibkárik spevavý   audio    
kolibkárik sykavý   audio    
kormorán veľký foto audio    
krivonos smrekový foto audio    
krkavec čierny foto audio    
krutohlav hnedý   audio    
kúdeľníčka lužná   audio    
kukučka obyčajná foto audio    
kuvičok vrabčí foto audio   popis
kuvik obyčajný   audio    
labuť spevavá        
labuť veľká foto audio    
lastovička obyčajná foto audio    
ležiak úhorový   audio    
lyska čierna foto audio    
ľabtuška hôrna   audio    
ľabtuška lúčna   audio    
ľabtuška červenohrdlá   audio    
ľabtuška vrchovská   audio    
ľadovka dlhochvostá   audio    
močiarnica mekotavá foto audio    
močiarnička tichá   audio    
mlynárka dlhochvostá foto audio    
muchárik bielokrký   audio    
muchárik malý   audio     
muchárik čiernohlavý foto audio    
muchár sivý   audio     
murárik červenokrídly   audio     
myšiak lesný foto audio    
myšiak hrdzavý   audio     
myšiak severský foto audio   popis
myšiarka ušatá foto audio   popis
myšiarka močiarna   audio    
orešnica perlavá   audio     
oriešok obyčajný foto audio   popis
orliak morský foto audio    
orol kráľovský        
orol krikľavý   audio     
orol skalný   audio    
ostrohárka severská   audio    
pôtik kapcavý   audio    popis
penica čiernohlavá foto audio    
penica jarabá   audio    
penica obyčajná   audio    
penica popolavá   audio    
penica slávikovitá   audio    
pinka obyčajná foto audio    
pinka severská (ikavec) foto audio    
pipiška chochlatá   audio    
plamienka driemavá   audio    
pobrežník malý   audio    
pobrežník krivozobý   audio    
pobrežník obyčajný   audio    
pobrežník sivý   audio    
pobrežník krivozobý   audio    
potápač malý foto audio    
potápač prilbatý   audio    
potápač prostredný   audio    
potápač veľký foto audio    
potáplica stredná   audio    
potápka červenokrká foto audio     
potápka čiernokrká   audio    
potápka chochlatá foto audio    
potápka malá foto  audio  video  
potápka ušatá   audio    
prepelica poľná   audio    
pŕhľaviar červenkastý   audio    
pŕhľaviar čiernohlavý foto audio    
rybár riečny   audio    
rybárik riečny   audio    
sedmohlások obyčajný   audio   popis
slávik obyčajný   audio     
slávik modrák   audio     
slávik veľký   audio    
sliepočka vodná   audio    
sluka hôrna   audio    
snehuľka severská foto audio    
skaliarik sivý foto audio    
sojka obyčajná foto audio   popis
sokol kobec   audio    
sokol kobcovitý   audio    
sokol lastovičiar   audio    
sokol myšiar foto audio    
sokol sťahovavý   audio     
sova obyčajná foto audio    
sova dlhochvostá foto audio    
stehlík čečetka        
stehlík čížik foto audio   popis
stehlík obyčajný foto audio   popis
stehlík konôpka   audio    
stehlík zelený   audio    
straka čiernozobá foto audio    
strakoš červenohlavý   audio    
strakoš obyčajný foto audio    
strakoš veľký foto audio    
strnádka lúčna   audio     
strnádka obyčajná foto audio    
strnádka trstinová foto audio    
strnádka žltá   audio    
sup bielohlavý   audio    
svrčiak riečny   audio    
svrčiak slávikovitý   audio    
svrčiak zelenkavý   audio    
sýkorka belasá foto audio   popis
sýkorka čiernohlavá foto audio     
sýkorka chochlatá foto audio   popis
sýkorka uhliarka foto audio   popis
sýkorka veľká foto audio    
šabliarka modronohá   audio    
škorec obyčajný foto audio    
škovránok poľný foto audio    
škovránik stromový   audio    
tesár čierny foto audio    
tetrov hoľniak   audio    
trasochvost biely foto audio    
trasochvost horský foto audio    
trasochvost žltohlavý   audio    
trasochvost žltý foto audio    
trsteniarik bahenný   audio    
trsteniarik malý   audio     
trsteniarik obyčajný foto audio    
trsteniarik veľký foto audio video  
turpan tmavý   audio    
uškárik vrchovský   audio    
včelár lesný   audio    
včelárik zlatý   audio    
vlha obyčajná foto audio    
vodnár potočný   audio    
volavka popolavá foto audio    
volavka purpurová   audio    
vrabec domový foto audio    
vrabec poľný foto audio    
vrana popolavá foto audio    
vrana čierna   audio    
vrchárka červenkastá   audio    
vrchárka modrá   audio    
výr skalný   audio    
zelienka obyčajná   audio     
žeriav popolavý   audio   popis
žlna sivá foto audio    
žlna zelená   audio    
žltochvost hôrny   audio    
žltochvost domový foto audio