Kuvičok vrabčí

Glaucidium passerinum [Ukázat prezentaci] Je to naša najmenšia sova. Na Slovensku hniezdi vo vyšších pohoriach, od 410 m n. m. po hornú hranicu lesa. Výskyt druhu je limitovaný na pohoria s prevahou ihličnatých porastov (najmä smrek, jedľa, menej borovica). Vysoké denzity dosahuje v starších smrečinách, jedľovo-bukových a jedľových porastoch. Druh obýva rôznoveké porasty vysokej diverzity … Čítať viac

beluša veľká

Casmerodius albus [Ukázat prezentaci] http://www.xeno-canto.org/sounds/uploaded/TWAAJJHMEH/XC307188-Egret%20Great_Vaalkop_151231_28_A.mp3