Najzaujímavejšie vtáčie hlasy Turčianskej kotliny

Spev vtákov sprevádza pri potulkách turcom každého. Ich príjemné melódie sa šíria naokolo a majú svoj význam – vtáky, prevažne samce, medzi sebou komunikujú za účelom prilákania partnera, varovania alebo volania rodičov. Niektorí z nás sú zvedaví a radi by vedeli, komu spev patrí. Možno ste veľa krát započuli vtáčie hlasy, ktoré ste si nevedeli …

Kuvik obyčajný

Athene noctua http://www.xeno-canto.org/sounds/uploaded/VROUALCTKG/XC353678-Little%20Owl%20%28song%2C%20Belgium%2C%20Gentbrugse%20Meersen%2C%2012mar2015%2C%201%29.MP3

Pôtik kapcavý

Aegolius funereus Druh hniezdi v horských ihličnatých a zmiešaných lesoch severnej polovice Slovenska od 600 m n. m. až po hornú hranicu lesa. Hniezdi jednotlivo. Páry nie sú trvalé, ale samec zostáva po celý rok na rovnakom území. Ozývať sa začína na jar, hlavne od polovice marca sa samec ozýva po celú noc, naletuje často …

myšiarka ušatá

Asio otus Sova veľká asi ako holub, s dlhými pérovými uškami, obe pohlavia zvrchu prevažne hnedo- až žltohnedo škvrnite. Je to najhojnenší domací druh sovy. Zohráva dôležitú rolu pri regulacii populacii malých hlodavcov. Je možné ju vidieť všade. Mládatá pri hniezdení napadné pískaju, hlavne večer. Potrava: predovšetkým hraboše, občas aj malé vtáctvo a iné malé …

Kuvičok vrabčí

Glaucidium passerinum [Ukázat prezentaci] Je to naša najmenšia sova. Na Slovensku hniezdi vo vyšších pohoriach, od 410 m n. m. po hornú hranicu lesa. Výskyt druhu je limitovaný na pohoria s prevahou ihličnatých porastov (najmä smrek, jedľa, menej borovica). Vysoké denzity dosahuje v starších smrečinách, jedľovo-bukových a jedľových porastoch. Druh obýva rôznoveké porasty vysokej diverzity …