jastrab veľký

accipiter gentilis http://www.xeno-canto.org/sounds/uploaded/AXTFCLIYDF/XC342966-5272_315-03tut%20mp3.mp3 Na Slovensku je bežným druhom, rozšíreným po celom území, avšak hustota jeho populácie je nízka. Na rozsiahlych nížinách s intenzívnym poľnohospodárstvom je jeho rozšírenie len ostrovčekovité. Lesy všetkých typov v nížinách aj v pohoriach (až do nadmorskej výšky 1200-1300 m), predovšetkým staré, vysoké lesy. Pôvodne to bol typický lesný vták, v súčasnosti …

Haja červená

Milvus milvus Vzhľad: Operenie zvrchu je matné hnedé so svetlejším lemovaním, zospodu hrdzavočervenkasté; hlava červenkasto biela s čiernymi kostrnkovými čiarami; krídla zvrchu so žltohnedými plecami (počas letu priečny pruh); vidlicovitý chvost je zhora hrdzavý, zospodu svetlejší. Dospelé jedince: chvost hlboko vystrihnutý, malé krídlové krovky bez bielych zakončení, prsia a brucho s čiernymi pásikmi; mladé jedince: …

sokol sťahovavý

Falco peregrinus http://www.xeno-canto.org/sounds/uploaded/KIFILMEEEO/XC357724-wanderfalke_Oltigenau_170304.mp3 “ order_by=“imagedate“ order_direction=“DESC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

orol krikľavý

Aquila pomarina “ order_by=“imagedate“ order_direction=“DESC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″] http://www.xeno-canto.org/sounds/uploaded/ZNCDXTUOFL/XC333339-Orlik_krzykliwy_Aquila_pomarina_Poland_Jarek_Matusiak_20160825_02.mp3

Myšiak severský

Buteo lagopus [Ukázat prezentaci] Nestály druh. Podobný ako myšiak lesný, ale takmer biely chvost s tmavým pásom na končí; zospodu tela odtiene bielej, čierne brucho; beháky operené; čierna škvrna na pleci a zospodu krídel. U nás sa zdržiava hlavne počas sťahovania a zimuje tu. Hniezdi v močariskách, horských údoliach a tundrách, príležitostne aj v nižšie …