jastrab veľký

accipiter gentilis http://www.xeno-canto.org/sounds/uploaded/AXTFCLIYDF/XC342966-5272_315-03tut%20mp3.mp3 Na Slovensku je bežným druhom, rozšíreným po celom území, avšak hustota jeho populácie je nízka. Na rozsiahlych nížinách s intenzívnym poľnohospodárstvom je jeho rozšírenie len ostrovčekovité. Lesy všetkých typov v nížinách aj v pohoriach (až do nadmorskej výšky 1200-1300 m), predovšetkým staré, vysoké lesy. Pôvodne to bol typický lesný vták, v súčasnosti však s obľubou hniezdi aj v poľných lesíkoch a remízkach, v mladých nízkych lesoch i plantážach. V posledných rokoch začal obsadzovať veľké parky veľkomiest. Na Slovensku sú tieto trendy oveľa slabšie než v západnej Európe.…

Haja červená

Milvus milvus Vzhľad: Operenie zvrchu je matné hnedé so svetlejším lemovaním, zospodu hrdzavočervenkasté; hlava červenkasto biela s čiernymi kostrnkovými čiarami; krídla zvrchu so žltohnedými plecami (počas letu priečny pruh); vidlicovitý chvost je zhora hrdzavý, zospodu svetlejší. Dospelé jedince: chvost hlboko vystrihnutý, malé krídlové krovky bez bielych zakončení, prsia a brucho s čiernymi pásikmi; mladé jedince: chvost menej vidlicovitý, malé krídlové krovky s bielymi koncami, spodná strana so svetlými pásmi. Výskyt: Je sťahovavá. Areál rozšírenia sa rozprestiera od Kanárskych ostrovov, severozápadnej Afriky a Pyrenejského poloostrova cez južnú a strednú Európu až…

orol krikľavý

Aquila pomarina “ order_by=“imagedate“ order_direction=“DESC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″] http://www.xeno-canto.org/sounds/uploaded/ZNCDXTUOFL/XC333339-Orlik_krzykliwy_Aquila_pomarina_Poland_Jarek_Matusiak_20160825_02.mp3

Myšiak severský

Buteo lagopus Nestály druh. Podobný ako myšiak lesný, ale takmer biely chvost s tmavým pásom na končí; zospodu tela odtiene bielej, čierne brucho; beháky operené; čierna škvrna na pleci a zospodu krídel. U nás sa zdržiava hlavne počas sťahovania a zimuje tu. Hniezdi v močariskách, horských údoliach a tundrách, príležitostne aj v nižšie položených lesoch. Loví malé cicavce obhliadkovým letom a trepotavým letom, najmä hraboše, na zimoviskách poľné myši. Hniezdiská opúšťa koncom augusta, vracia sa v marci/apríli. Hniezdo si stavia na bralách, stromoch alebo aj ja zemi. Mládatá sú operené…