Mokrade Turca

Všeobecne V našich podmienkach za mokraď považujeme každé miesto, kde sa nachádza voda – pramenisko, rieka, potok, lužný les, rašelinisko, slatina, mokrá lúka ale aj mláka na ceste, v ktorej žijú mloky, rybníky, priehrady. Pre človeka majú význam všetky. Veď voda tvorí 60 percent jeho tela, potrebujú ju rastliny a živočíchy ktoré sú jeho potravou. Z hľadiska ochrany prírody majú význam najmä tie, na ktoré sú viazané vzácne biotopy a žijú v nich a na nich chránené a ohrozené druhy živočíchov a rastlín. Stále viac ľudí chce spoznávať práve tieto…