Jazierko Široká pri Lipovci

Milujem fotografovanie na vodných plochách. Okrem toho, že mám pri fotení zvolený jeden focus, mám možnosť nafotiť aj veľa vecí, ktoré neočakávam. V Turci máme niekoľko zaujímavých potokov, riek, štrkovísk, jazier a chránených vodných areálov. Obec Lipovec však ponúka jedno skryté a nevšedné jazierko. Na jeho malú plochu je nevýdaná druhová rozmanitosť a pokoj, aký tu vládne. Jazierko Široká patri pod správu Slovenského Rybárskeho Zväzu MsO Martin. Pre začínajúcich fotografov môže ponúknuť fantastické zážitky a rozmanité možnosti na realizovanie sa. Toto malé jazierko je z časti lemované hustou vegetáciou, s…