jazvec lesný

Tak, ako je vydra vysoko špecializovaná na život pod vodou, tak je jazvec špecializovaný na život pod zemou. Ma preto zavalitú, osvalenú telesnú stavbu s masívnou kostrou. Aj územčistá klinovitá silueta tela, ktorú mu zvýrazňuje predĺžená šija, súvisí s prispôsobením sa životu pod zemou. Má krátke, masívne, mocné, osvalené predné nohy vyzbrojené mohutnými 30- až 35- milimetrovými tupo zakončenými pazúrmi, prispôsobenými na vyhrabávanie zeme. Na zadných nohách, ktorými odhŕňa zem, sú pazúry až o dve tretiny kratšie. Pôsobí ťažkopádne, jeho beh nie je rýchly. Výskyt: Je to vcelku bežný žijúci…