Silvester – pre zvieratá fatálna agónia

Silvestrovské oslavy príchodu nového roka privádzajú niektoré divoko žijúce zvieratá do nepredstavitelnej fatálnej agónie, zažívajú extrémny šok a sú nútené migrovať. Dezorientované a rozospaté narážajú do prekážok a hynú. Hynú pre nepredstaviteľný stres. Zver v lesoch trpí, či srny, líšky, alebo sovy a dravce v mestách. Pre zvieratá je toto tá najväčšia a najstresujúcejšia záťaž, akú môžu zažiť, dokazujú to ochranári, združenia ako Ochrana dravcov na Slovensku a podobne. V tomto roku používanie pyrotechniky zakázalo mesto Bratislava a myslím, že je len otázka času, kedy s podobným nápadom prídu aj…