vtáctvo

Stehlík obyčajný

Carduelis carduelis

Tento stehlík patrí naše najpestrejšie spevavce. Pomenovanie stehlík je pravdepodobne všeslovanského pôvodu, staročeské znelo stehlec. Názov je pravdepodobne zvukomalebný podľa jeho spevu znejúceho ako štiglic.

Výskyt: Vyhľadáva otvorenú, napríklad aj kultúrnu krajinu so svetlými listnatými alebo zmiešanými lesmi, obrábanú pôdu pretkanú živými plotmi a množstvom hájikov, ovocné sady, parky, okraje miest a dedín s plochami zarastenými burinou, záhrady so starými listnatými stromami. Nevyhýba sa ani blízkosti človeka.

Veľkosť: Dĺžka tela s chvostom 12-13cm, rozpätie krídel 21-25cm.

Potrava: Hlavne semená rôznych rastlín, predovšetkým vyšších trvaliek a burín, semená stromov. Potravou mláďat v čase hniezdenia je hmyz.

Hniezdenie: Hniezdo tvorí pevná miska z machu, stebiel, jemných korienkov a pierok umiestnená vysoko na strome. Zahniezdi raz až trikrát ročne, samica znáša 4-6 belavých vajec s červenkastými bodkami a čiarkami. Hniezdi zvyčajne 12 dni, mláďatá vylietajú po 12-15 dňoch.

 

Mohlo by sa vám tiež páčiť...