Stehlík obyčajný

Carduelis carduelis

Tento stehlík patrí naše najpestrejšie spevavce. Pomenovanie stehlík je pravdepodobne všeslovanského pôvodu, staročeské znelo stehlec. Názov je pravdepodobne zvukomalebný podľa jeho spevu znejúceho ako štiglic.

Výskyt: Vyhľadáva otvorenú, napríklad aj kultúrnu krajinu so svetlými listnatými alebo zmiešanými lesmi, obrábanú pôdu pretkanú živými plotmi a množstvom hájikov, ovocné sady, parky, okraje miest a dedín s plochami zarastenými burinou, záhrady so starými listnatými stromami. Nevyhýba sa ani blízkosti človeka.

Veľkosť: Dĺžka tela s chvostom 12-13cm, rozpätie krídel 21-25cm.

Potrava: Hlavne semená rôznych rastlín, predovšetkým vyšších trvaliek a burín, semená stromov. Potravou mláďat v čase hniezdenia je hmyz.

Hniezdenie: Hniezdo tvorí pevná miska z machu, stebiel, jemných korienkov a pierok umiestnená vysoko na strome. Zahniezdi raz až trikrát ročne, samica znáša 4-6 belavých vajec s červenkastými bodkami a čiarkami. Hniezdi zvyčajne 12 dni, mláďatá vylietajú po 12-15 dňoch.