Stehlík obyčajný

Carduelis carduelis [Ukázat prezentaci] Tento stehlík patrí naše najpestrejšie spevavce. Pomenovanie stehlík je pravdepodobne všeslovanského pôvodu, staročeské znelo stehlec. Názov je pravdepodobne zvukomalebný podľa jeho spevu znejúceho ako štiglic. Výskyt: Vyhľadáva otvorenú, napríklad aj kultúrnu krajinu so svetlými listnatými alebo zmiešanými lesmi, obrábanú pôdu pretkanú živými plotmi a množstvom hájikov, ovocné sady, parky, okraje miest …

Stehlík čížik

Carduelis spinus [Ukázat prezentaci] http://www.xeno-canto.org/sounds/uploaded/RWHGTWZNPX/XC358227-Spinspin-cs_poland_psz_11.15_170306-1494.mp3 Poznávacím znakom samčeka je výrazná čierna čiapočka a čierne hrdlo, zelenkavo žlté líca a žltý prúžok nad okom. Výskyt: Vyhľadáva svetle ihličnaté a zmiešané lesy, v ktorých rastú smreky. Hojnejší je vo vyšších polohách, kde ho nájdeme najčastejšie v porastoch jelší, vŕb alebo briez. Veľkosť: Dĺžka tela s chvostom: 11,5-12,5cm, …

sokol sťahovavý

Falco peregrinus http://www.xeno-canto.org/sounds/uploaded/KIFILMEEEO/XC357724-wanderfalke_Oltigenau_170304.mp3 “ order_by=“imagedate“ order_direction=“DESC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

Sojka obyčajná

Garrulus glandarius [Ukázat prezentaci] Rozmery, hmotnosť: 32-52cm, krídla 54-58cm, 140-190g Perie prevažne červenkasto hnedé na temén so svetlými, čierno pásikavými pierkami, biele hrdlo, kostrč a chvost; po oboch stranách hrdla s čiernymi fúzmi od spodnej čeľuste šikmo nahor. Loví bezstavovce, ale ako vykrádač hniezd vo väčšom rozsahu ukoristí aj vajíčka a mláďatá spevavcov. Okrem toho …

Pôtik kapcavý

Aegolius funereus Druh hniezdi v horských ihličnatých a zmiešaných lesoch severnej polovice Slovenska od 600 m n. m. až po hornú hranicu lesa. Hniezdi jednotlivo. Páry nie sú trvalé, ale samec zostáva po celý rok na rovnakom území. Ozývať sa začína na jar, hlavne od polovice marca sa samec ozýva po celú noc, naletuje často …

orol krikľavý

Aquila pomarina “ order_by=“imagedate“ order_direction=“DESC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″] http://www.xeno-canto.org/sounds/uploaded/ZNCDXTUOFL/XC333339-Orlik_krzykliwy_Aquila_pomarina_Poland_Jarek_Matusiak_20160825_02.mp3

orešnica perlavá

Nucifraga caryocatactes http://www.xeno-canto.org/sounds/uploaded/INCBVJJLBJ/XC351832-Default%20Project.mp3 “ order_by=“imagedate“ order_direction=“DESC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

myšiarka ušatá

Asio otus Sova veľká asi ako holub, s dlhými pérovými uškami, obe pohlavia zvrchu prevažne hnedo- až žltohnedo škvrnite. Je to najhojnenší domací druh sovy. Zohráva dôležitú rolu pri regulacii populacii malých hlodavcov. Je možné ju vidieť všade. Mládatá pri hniezdení napadné pískaju, hlavne večer. Potrava: predovšetkým hraboše, občas aj malé vtáctvo a iné malé …