Kolibkárik čipčavý

Phylloscopus collybita Na tomto nenápadnom vtákovi je nápadný predovšetkým jeho spev znejúci ako čip-čup. Spev ho tiež najlepšie odlišuje od veľmi podobného kolibkarika spevavého, ktorý je inak jeho takmer dokonalým dvojníkom. Vedecké označenie Phylloscopus je odvodené z gréckeho výrazu Phyll, čo znamená list a skopos znamenajúci zved, teda tvor nenápadne schovaný v lístí – čo …

Kôrovník krátkoprstý

kôrovník krátkoprstý Typickým miesto, kde možno kôrovníky najčastejšie zastihnúť, sú kmene stromov. Tomuto prostrediu sú dokonale prispôsobené aj svojim sfarbením, ktoré pripomína stromovú kôru. V štrbinách kôry si hľadajú potravu. Pri lezení po kmeňoch postupujú v špirále zdola nnahor, potom preletia oblúkom k patie ďalšieho stromu a celý postup opakujú. Na rozdiel od príbuzného kôrovníka …

kanárik poľný

kanárik poľný Kanárik poľný bol pôvodne rozšírený v krajinách okolo Stredozemného mora, ale od začiatku 19 storočia začal rozširovať svoj areál na sever až dosiahol oblasť Baltu. Dnes je u nás pomerne hojný. Záhradníci ho nemajú príliš v obľube, pretože na jar často vyďobáva púčiky rastlín. Je to náš najmenší pinkovyti vták. Za letu vyniká …