cicavce

Medveď hnedý

Medveď hnedý

aktualizované 8.7.2016

Výskyt v Turci: Lipovec, Turčianske Kľačany, Turčianske Teplice, Valča, Bystrička, Sučany, Šútovo, Kraľovany, Turany, Kláštor pod Znievom, Blatnica, Folkušová, Malá a Veľká Fatra

Prirodzený nepriatelia:

  • Samec pri stretnutí vodiacej medvedice s mláďatami tieto zabije
  • Nízka miera prežívania mláďat v prvom roku života
  • Pytliactvo
  • Strety s motorovými vozidlami
  • Choroby
  • Iné: prírodné katastrofy, závali, zosuvy pôdy, veterné smršte, bleskové povodne

 

Etológia

Žije samotárskym spôsobom života a nevytvára žiadne trvalejšie zväzky, aj keď sa zvieratá za určitých okolností tolerujú na spoločných pastviskách lesných plodov. Po skončení pastvy zasa každý odchádza svojou cestou. Pevnejšie rodinné zväzky prechodného charakteru vytvára iba medvedica s jednou alebo dvoma samicami z minuloročného vrhu, ktoré si ponecháva pri sebe ako takzvaných pestúnov. Tieto pomáhajú medvedici pri výchove tohtoročných mláďat. Pestúni si pri medvedici osvojujú návyky materinského správania. Pri presunoch za určitým cieľom ide prvá medvedica, za ňou medvieďatá a až poslední pestúni.

Agresivita ochrany mláďat sa začína pri medvedici objavovať a rýchlo stúpať až po opustení zimného brloha. Medveď disponuje vysokou inteligenciou, porovnateľnou z etologického hľadiska so psom, delfínom alebo slonom. Vysokou inteligenciou ovplýva aj napriek tomu, že nedisponuje pri vnútrodruhovej komunikácii mimickými svalmi. Z výrazu jeho tváre sa nikdy nedá postrehnúť, či má zámer defenzívneho alebo ofenzívneho správania. Slabé schopnosti dorozumievať sa prostredníctvom mimiky tváre však kompenzujú medvede veľmi pestrými hlasovými prejavmi podfarbenými zmenami sily a hĺbky hlasu.

Absenciu mimických prejavov nemožno vnímať ako nezáujem zvieraťa o danú situáciu, ale skôr ako predzvesť nepredvídateľnej, ale bleskovej reakcie. Aj keď budí dojem ťažkopádneho zvieraťa, vie sa pri svojich aktivitách pohybovať – niekedy aj plazením – veľmi ticho a čulo.

Jeho útoky sú bleskové a robí pri nich vrtké rýchle skoky, pri ktorých predsúva zadné nohy ďaleko pred predné. Na človeka útočí najčastejšie, ak sa ním cíti byť ohrozený, ak sa človek ocitne nečakane v jeho bezprostrednej blízkosti alebo priamo v jeho individuálnom okrsku, pri čerstvo ulovenej koristi, ale môže ísť aj o ochranu mlaďat medvedicou. Niekedy robí aj krátke simulované útoky, ktoré majú človeka len zastrašiť. Takýmto útokom predchádza agonistické správanie, spočívajúce pri vynervovanom jedincovi v mrmlaní spojenom s hryzením porastu za energického našľapovania spojeného odtláčaním stôp.

Agresivita môže byť dôsledkom stresu a vyhladovania zvierat, ktoré sa neuložili na zimný spánok, alebo ich vydurili z brloha poľovné psy. Jeho agresivita je z veľkej miery spôsobená okolnosťami a nepriaznivými životnými podmienkami a stresmi, ktoré mu vytvoril človek, ale niekedy má jeho agresivita aj nejasné pozadie, alebo spočíva v nevyspytateľnom správaní medveďa. Pri ceste za určitým cieľom sa pohybuje spravidla priamo a kľučky robí zvyčajne pri obchádzaní prekážok, pri pastve na lesných plodoch, alebo pri cieľavedomom kamuflovaní svojich stôp. Je istým spôsobom pohodlný. Ak môže, uprednostní lesné cesty a podobne pred vysokým porastom, či zložitejším terénom. Komplexný, strmý, človeku nedostupný terén však medveď prechádza v podstate ľahko.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...