blog

Kto je vlastne ekoterorista?

Dlhé roky čítam a počúvam o ekoteroristoch sem a tam, väčšinou v spojitosti s ochranármi.

Týmto článkom raz a navždy objasním kto je to vlastne ekoterorista.

Ochanári sú ľudia, ktorí chránia biodiverzitu a konkrétne druhy živočíchov pred negatívnymi dopadmi ľudskej činnosti.

Ekoteroristi sú ľudia, ktorí presadzujú výhradne ľudské potreby a nehladia na potreby biodiverzity a iných organizmov, živocichov.

Toto je niečo, čo platí.
A je to niečo, čo sa nemení.

Jednoduché, nie? Otázne je skôr to, prečo ochranárov ľudia ekoteroristami volajú. Je to tiež jednoduché. Zo strachu. Všímame si obdobné pomenovania liberálov (fašistickí liberáli), pričom je to totálny oxymoron, zrútenie logickosti.

Títo ľudia volajú ochranárov ekoteroristami preto, lebo sú sami ekoterotisti. Chcú profitovať na úkor prírody, chcú presadzovať len výhradne svoje záujmi. Vyzabíjať všetko živé, zničiť celé lesy. Cez mrtvoly. Argumentujú síce nejakými kompromismi, ale platia iba tie kompromisy, ktoré sami navrhnú. Nepozerajú perspektívne ďalej, čo by ich činy urobili v budúcnosti, sú tp skôr jednoduchší ľudia hľadajúce jednoduché riešenia. Niečo zložitejšie, komplexnejšie, s dlhším prevedením zmien na nich neplatí.

Spojenie jednoduchšieho intelektu so skutočnými ekoteroristami je značné. Väčšinou sú to ľudia, ktorí zbrojili proti Covid opatreniam, sú na strane Ruska a slobodu neuznávajú. Vždy sú to tí istí. Títo ľudia chcú ovládať iných, v tomto prípade prírodu, určovať zvieratám kde a koľko čoho môže žiť a podobne. Prosto jednoduchšie diktátorské myslenie.

Ekoterorista je pilčík so základnou školou v lese. Ekoterorista je SHELLka, ekoterorista je buko, ktorý tajne vypúšťa splašky do potoka a stovky podobných príkladov. Ochranári nie su ekoteroristi. To sú ti, čo na nich nadávajú. Pretože sa boja, lebo im niekto bráni devastovať, ničiť a zabíjať;)

Mohlo by sa vám tiež páčiť...