O projekte, kontakt

Stránka a myšlienka fungujú niekedy od roku 2009. Turiec je veľmi bohatý na faunu, vyskytuje sa tu minimálne 300 druhov cicavcov a vtákov. Snahou stránky turiecfoto je priblížiť Vám tajomný život týchto obyvateľov, hôr Malej a Velkej fatry, lúk i vôd.

Hlavné ciele

 • Dokumentácia ohrozených druhov živočíchov v Turci
 • Podpora environmentálnej výchovy a zodpovednosti za svoje správanie voči prírode
 • Podpora eko-turizmu v regióne Turiec
 • Fotografická podpora enviromentálnych projektov, neziskových organizácií
 • Občasný monitoring porušovania ochrany prirody
 • Dopomáhať orgánom činným v trestnom konaní v objasnení prípadov súvisiacich s pytliactvom, ochranou prírody, atď.

Fotografické (a iné) plány na rok 2018

 • Vodnár potočný
 • Myšiak severský
 • Myšiak hrdzavý
 • Sova dlhochvostá
 • Vydra riečna (január – marec 2018)
 • Žeriav popolavý (jar)
 • Pôtik kapcavý (marec – apríl 2018, MF)
 • Vlk dravý (marec – apríl 2018)
 • Chriašť vodný
 • Kalužiak sivý
 • ! Včelárik zlatý (jún – júl 2018)
 • Sokol kobec (leto 2018)
 • Sokol kobcovitý (leto 2018)
 • Sokol lastovičiar (leto 2018)
 • Sokol červenohý ( leto 2018)
 • Kaňa popolavá
 • Sliepočka vodná (júl – august 2018)
 • Canon 100-400mm f/4,5-5,6L IS II USM
 • Občianske združenie
 • LIVE stream kamera v Turci

Birding

Záznamy na birding.sk

Facebook

Na tomto FB profile nájdete tu nezverejnené fotografie, reporty, mapky, atd.

Napíšte mi