Na kožušinovej farme pri Martine stále žije 5 tisíc norkov

Kožušinová farma pri Martine stále produkuje ďaľšie a ďaľšie kožuchy za cenu živorenia a utrpenia zvierat. Majiteľom je absolutne jedno, že týmto zvieratám odobrali slobodu, pohyb a v podstate celý život. Pre nich je v poriadku, že tieto zvieratá majú vodu, potravu a maličký výbeh. Podľa mňa iba slabé rozumové ustrojenie alebo nižší intelekt takýchto chovateľov dokáže pripustiť konanie, ktoré inému spôsobuje utrpenie, stratu slobody a strach. Mysliac si pritom, že je všetko v poriadku. Navyše v 21 storočí, kde inteligentní a vzdelaní ľudia bojujú za práva zvierat a ochranu…